Legalizacija objekata u Republici Hrvatskoj prethodnih godina bila je moguća isključivo kada je objekt bio izveden na način da poštuje često zahtjevne uvjete prostornog plana.Postupak legalizacije objekta
Od ljeta 2011. godine legalizacija cijelih objekata ili nadogradnji regulirana je novim Zakonom koji je u velikoj mjeri bitno pojednostavnio postupak i omogućio legalizaciju mimo parametara  prostornog plana, osim u nekim osjeljivim područjima (Nacionalni park, park prirode i sl.).  Ipak zbog još uvijek brojnih kompliciranih uvjeta i zahtjeva Zakon je morao ići na doradu.

POSTUPAK LEGALIZACIJE BESPRAVNE GRADNJE

Osnovni uvjet za ozakonjenje bespravnog ili protupravnog objekta je ishođenje
Rješenja o izvedenom stanju.

Postupak za dobijanje Rješenja o izvedenom stanju pokreće stranka zahtjevom prema upravnom tijelu (odjel za graditeljstvo) područne ili lokalne samouprave najkasnije do 3o. lipnja 2013.,  odnosno do 31. prosinca 2012. za objekte koji su ranije dobili nalog za rušenje.
Uz zahtjev je potrebno izraditi i priložiti dokumentaciju ovisno o veličini zgrade, a one sui podijeljene u četiri kategorije:

  1. Zahtjevna zgrada –iznad 400m² ukupne brutto površine
  2. Manje zahtjevna zgrada -ispod 400m² ukupne brutto površine
  3. Jednostavna zgrada – ispod 100m² ukupne brutto površine
  4. Pomoćna zgrada -do 50m² tlocrtne površine pod uvjetom da je u funkciji osnovnog objekta koji je legalan

Postupak  legalizacije objekta u nekoliko koraka

*Napomena: Sva potrebna dokumentacija u postupku može se raditi zasebno i kod ovlaštenih inžinjera odgovarajućih struka. Naš ured sa već postojećim iskustvom u ranijim legalizacijama nudi mogućnost vođenja cjelokupnog postupka legalizacije: od izrade dokumentacije te predaje zahtjeva u ime klijenta, komunikacije sa drugim strukama, komunikacije sa nadležnim referentima, pa sve do ishođenja konačnog Rješenja.

TROŠKOVI LEGALIZACIJE

Do Rješenja o izvedenom stanju:

Nakon Rješenja o izvedenom stanju