Geodetske poslove možemo podjeliti u tri grupe

 1. Geodetski poslovi vezani za potrebe projektiranja
 • Posebna geodetska podloga
 • Geodetski snimak
 • Legalizacija objekata
 • Usklađenje katastra i gruntovnice
 • Obnova međe i dr.
 1. Geodetski poslovi za potrebe izvođenja
 • Iskolčenje
 • Ucrtavanje objekata
 • Geodetsko snimanje vodova
 • Parcelacija zemljišta i dr.
 1. Ostali geodetski poslovi