Elaborat o etažiranju – Plan etažiranja

Prema našim zakonima uobičajen je izraz posebni dijelovi tako da se pravilno Elaborat o etažiranju u stvari zove Plan etažiranja. Cilj tog Plana je razdijeliti zajedničko vlasništvo na građevinski suvisle cijeline koje ujedno moraju biti i Posebne cjeline prema Zakonu o vlasništvu.

  • stanovi
  • poslovni prostori,
  • garaže,
  • parkirna mjesta,
  • kao i pripadajući dijelovi tim posebnim cjelinama (otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućni vrtovi i ostalo).

etaziranje

Proces etažiranja započinje pribavljanjem slijedeće prethodne dokumentacije:

  • nacrti objekta iz ovjerenog projekta ili gradskog arhiva (idu uz građevinsku dozvolu),
  • građevinska dozvola ili potvrda o vremenu gradnje,
  • izvod iz katastra,
  • izvod iz posjedovnog lista,
  • izvod iz zemljišnih knjiga,

 

Nakon pribavljanja prethodne dokumentacije slijedi premjeravanje objekta i izrada Elaborata o etažiranju koji ima sve zakonski predviđene elemente. Tehnički opremljen elaborat se predaje u nadležni područni ured ili grad. Područni ured ili grad potvrđuje Elaborat i daje tzv. Potvrdu o posebnim cjelinama. Takva Potvrda i Elaborat sa zelenim žigom su sastavni dio dokumentacije za predaju u gruntovnicu. Nakon izvršenih navedenih poslova započinje pravni proces etažiranja.

U sklopu pravnog dijela potrebno je sastaviti Ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice na temelju činjenica iz Elaborata o etažiranju i predaja kompletne dokumentacije (potvrđeni Elaborati, potvrda od područnog ureda ili grada i Ugovor) u gruntovnicu.

Navedeno je najbolje izvršiti putem ovlaštenog odvjetnika. Aktivnosti odvjetnika su neminovne i, da bi se posao oko izrade Elaborata o etažiranju uspješno priveo kraju, moraju se uračunati posebno.